Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Elżbieta BIELAK
adiunkt

(12) 293-78-32 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

  2017

 • Bielak E., Marcinkowska E., Syguła-Cholewińska J., The investigation of the use of essential oils for finishing leather lining inside shoes, [w]: Przemysł garbarski w świetle problematyki technologicznej i środowiskowej, Olszewski P., Sadowski T. (red.), Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie, Kraków, 2017, s. 63-75.


 • 2016

 • Bielak E., Marcinkowska E., Syguła-Cholewińska J., Golonka J., An examination of antimicrobial activity of lining leathers fatliquored with essential oils, Journal of the American Leather Chemists Association, 2016, vol. 111, no. 6, p. 213-220.
 • Bielak E., Marcinkowska E., Turek P., Badania sensoryczne miękkości skór natłuszczonych z dodatkiem olejku z oregano, [w]: Ocena jakości wybranych wyrobów przemysłowych, Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, Radom, 2016, s. 71-78.
 • Bielak E., Marcinkowska E., Syguła-Cholewińska J., Antimicrobial activity of lining leathers fatliquored with addition of cinnamon oil, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2016, nr 4(49), s. 153-162.


 • 2015

 • Bielak E., Marcinkowska E., Turek P., Różański H., Ocena sensoryczna zapachu skór wykończonych olejkami eterycznymi, [w]: Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Chrzanowska J., Różański H. (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno-Wrocław 2015, s. 65-75.


 • 2014

 • Antos K., Bielak E., Nowelizacja normy ISO 9001 – aspekt zarządzania ryzykiem, [w]: Wybrane Aspekty Zarządzania Jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2014, s. 44-49.
 • Antos K., Bielak E., Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo informacji, [w]: Wybrane Aspekty Zarządzania Jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2014, s. 39-43.
 • Antos K., Bielak E., Wrona A., Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce, [w]: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Adamczyk W. (red.), Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 15-22.
 • Bielak E., Olejki eteryczne jako ekologiczne zamienniki biocydów stosowanych w garbarstwie, [w]: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Adamczyk W. (red.), Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 23-28.
 • Bielak E., Substancje pochodzenia roślinnego jako alternatywa dla biocydów stosowanych w procesie wyprawy skór, [w]: Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych, Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, Radom, 2014, s. 177-182.


 • 2013

 • Bielak E., Disinfectant and deodorizing products for footwear, [w]: Current trends in Commodity Science: Household and personal care products, Wieczorek D. (red.), Poznań University of Economics, Faculty of Commodity Science, Poznań, 2013, s. 110 -118.
 • Bielak E., Marcinkowska E, An investigation of customers’ opinion on footwear sanitization, [w]: Current trends in Commodity Science: Requirements of stakeholders – legal and social aspects, Kaźmierczak M., Matuszak-Flejszman A. (red.), Poznań University of Economics, Faculty of Commodity Science, Poznań 2013, s. 101-118.


 • 2012

 • Rościszewska E., Bielak E., Kostrz M., The stoneflies of the Atlantic Pyrenees. Egg capsule organization and choriogenesis in the euholognathan stonefly Nemoura obtusa, „Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica” 2012, vol. 54 suppl. 1, s. 76.

©1924-2019 KTP UE Kraków