Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr Jacek KANIEWSKI
STARSZY WYKŁADOWCA

(12) 293-78-50 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

  2006

 • Dąbrowska D., Kaniewski J., Ochrona konsumenta przed szkodą wynikłą z użycia kosmetyku w prawie polskim i amerykańskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, nr 718, 21-34.


 • 2005

 • Kaniewski J., Gajewski A., Zastosowanie badań reologicznych do oceny trwałości produktów chemii gospodarczej, Towaroznawcze problemy jakości, 2005, nr 4 (5), 38-51.
 • Kaniewski J., Małek M., Muniak L. Metoda badania trwałości zapachu wyrobów perfumeryjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, nr 685, 115-126.
 • Hornik S., Kaniewski J., Consistency of consumers' opinions in polls, Current trends in commodity science, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference, Poznań, , August 28 - September 4, 2005, 345 - 352.
 • Hornik S., Kaniewski J., Zastosowanie Procesu Hierarchii Analitycznej do oceny ważności kryteriów jakości wybranych towarów, Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Praca zbiorowa pod red. Stefana Doroszewicza i Anny Zbierzchowskiej., Warszawa 2005, 260 - 266.


 • 2004

 • Winogradski G., Kaniewski J., Lepkość lateksu naturalnego i jej zależność od temperatury, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, nr 658, 101-115.
 • Kaniewski J., Winogradski G., Wiskozymetryczne badanie środków myjących, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, nr 658, 117-127.
 • Adamczyk W., Winogradski G., Kaniewski J., Badania odbiorcze lateksu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, nr 658, 91-100.
 • Dąbrowska B., Gajewski A., Kaniewski J., Dąbrowski W., Water quality degradation in pipes, XXI Congresso Nazionale di Merceologia, Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, 22-24 Settembre 2004, 67.
 • Dąbrowski W., Dąbrowska B., Kaniewski J., Gajewski A., Trends in water consumption in Poland, XXI Congresso Nazionale di Merceologia, Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, 22-24 Settembre 2004, 68.
 • Dąbrowski W., Gajewski A., Kaniewski J., Dąbrowska B., Langelier Saturation Index as a parameter of water quality, XXI Congresso Nazionale di Merceologia, Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, 22-24 Settembre 2004, 69.
 • Dąbrowski W., Zielina M., Kaniewski J., Gajewski A., Difference between buffer capacities of water flowing through land of various geological origin, XXI Congresso Nazionale di Merceologia, Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, 22-24 Settembre 2004, 70.


 • 2003

 • Winogradski G., Kaniewski J., Program usuwania azbestu na terytorium Polski, Przegląd Komunalny, 2003, nr 5, 54 - 55.
 • Kaniewski J., Szakiel J., Bąbka Z., Kędziora A., Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, nr 630, 27-40.
 • Kaniewski J., Giemza M., Nawara L., Męczarska A., Wiskozymetryczne badanie szamponów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, nr 630, 15-25.


 • 2002

 • Kaniewski J.: Oszczędnie i skutecznie (środki do zmywarek), Handel, 2002, nr 1.
 • Kaniewski J, Giemza M., Łazarz G.: Badanie i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2002, nr 590, s.49-61
 • Opioła A., Kaniewski J., Gajewski A.: Napięcie powierzchniowe jako kryterium jakości żeli do mycia pod prysznicem, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2002, nr 590, s.63-74
 • Kaniewski J., Turek G.: Badanie i ocena jakości sensorycznej kremów naturalnych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2002, nr 599, 41-49.
 • Kaniewski J., Andrzej Gajewski, Mariusz Giemza, Zuzanna Bąbka, The determination of the concentration of chosen metals in cosmetic creams, Euroconference on University and Enterprise a partnership for training, research, employment and social development, Facolta di Economia, Universita "La Sapienza", Roma 26-28 Settembre 2002
 • Kaniewski J., Andrzej Gajewski, Mariusz Giemza, Maciej Michno, La viscosita' come criterio di valutazione di detergenti liquidi, Euroconference on University and Enterprise a partnership for training, research, employment and social development, Facolta di Economia, Universita "La Sapienza", Roma 26-28 Settembre 2002.


 • 2001

 • Kaniewski J.: Do wyboru do koloru (farby do włosów), Handel, 2001, nr 3, s. 56.


 • 2000

 • Giemza M., Kaniewski J., Yemchenko I., Wierzbińska E.: Ocena sensoryczna wyrobów perfumeryjnych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2000, nr 546, s. 41-48.
 • Gajewski A., Kaniewski J., Antielectrostatic properties of textile floor covering materials evaluated in terms of commodity science, Proceedings XIX Congresso Nazionale diMerceologia, vol. I, Sassari-Alghro 2000, s. 462-467.
 • Kaniewski J., Gajewski A., Confronto delle modificazioni del pH e proprieta organolettiche dei cosmetici durante la conservaziobe, Proceedings XIX Congresso Nazionale diMerceologia, vol. II, Sassari-Alghro 2000, s. 484-489.
 • Kaniewski J., Gajewski A., Formula per la qualita di detergenti sanitari, Proceedings XIX Congresso Nazionale di Merceologia, vol. I, Sassari-Alghro 2000, s. 468-473.
 • Opioła A., Kaniewski J., Gajewski A., Tensione superficiale delle soluzioni gel per il lavaggio sotto la doccia, Proceedings XIX Congresso Nazionale diMerceologia, vol. II, Sassari-Alghro 2000, s. 517-519.


 • 1999

 • Duda I., Kaniewski J., Kurdziel K., Total quality assessment of cosmetics on the base of lipsticks, Materiały XII Konferencji IGWT, Poznań 1999.
 • Kaniewski J.: Pucu, pucu, Handel, 1999, nr 9, s. 85-86.
 • Kaniewski J.: Shampoo - myć głowę, Handel, 1999, nr 5, s. 68-69.
 • Kaniewski J.: Skóra jak aksamit, Handel, 1999, nr 1, s. 34-35
 • Kaniewski J.: Skóra jak aksamit, Handel, 1999, nr 4, s. 58.
 • Kaniewski J., Sraga A., Giemza M.: Badanie i ocena jakości szamponów, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1999, nr 525, s. 71-80.


 • 1998

 • Kaniewski J., Chochół A., Jurek-Zawierucha A.: Badanie i ocena zmian pH mleczek kosmetycznych podczas przechowywania, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1998, nr 505, s. 31-36.
©1924-2018 KTP UE Kraków