Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

MONOGRAFIE  
  • Marcinkowska E. (1993). Symulacja procesów wymiany ciepła i wilgoci w badaniach i ocenie jakości materiałów, Monografia nr 116 Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  • Duda I., Marcinkowska E. (2001). Towaroznawstwo wyrobów skórzanych i futrzarskich, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • Duda I., Marcinkowska E. (2010). Badanie i ocena jakości wyrobów przemysłu skórzanego według wymogów norm PN-EN ISO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
©1924-2019 KTP UE Kraków