Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE  
  • Marcinkowska E. (kierownik) i inni, (2008-2011). Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia, Projekt badawczy własny nr N N507 447134, UEK, Kraków.
  • Marcinkowska E. (kierownik) i inni, (2004-2006). Tkaniny odzieżowe - kinetyka sorpcji i przepuszczalności pary wodnej w warunkach nieizotermicznych, Projekt badawczy promotorski, nr 3 T08E 009 27, Akademia Techniczno–Humanistyczna, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Bielsko–Biała.
  • Marcinkowska E. (kierownik) i inni, (2001-2002). Symulacja fizyczna w badaniach procesów wymiany masy w tekstyliach i materiałach skóropodobnych, Projekt badawczy własny nr 7 T08E 067 16, Akademia Techniczno–Humanistyczna, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Instytut Włókienniczy, Bielsko–Biała.
  • Marcinkowska E. (kierownik) i inni, (1996-1997). Badania transportu wilgoci w materiałach odzieżowych i obuwniczych z wykorzystaniem nowych metod i przyrządów pomiarowych, Projekt badawczy własny nr 7 T08E 019 09, Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Instytut Włókienniczy, Bielsko–Biała.
©1924-2018 KTP UE Kraków