Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

  2012

 • Marcinkowska E. Zielińska G., Zmiany morfologiczne organizmu bioindykacyjnego spowodowane działaniem ekstraktów pozyskanych ze skór wyprawionych. W: Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Instytut Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2012.
 • Marcinkowska E., Falkiewicz-Dulik M., Przyjemska L., The Role of Footwear Lining Biostabilization in Fungal Foot Infection Profilaxis and biodeterioration of Shoes. In: Robertto Merli (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future: Commodity Science Perspective, 18 IGWT Symposium, IGWT AISME, Roma 2012, ENEA ROMA TRE, ISBN 978-88-8286-269-5.
 • Marcinkowska E., Żuk W., Sposób badania mikroklimatu tworzonego z udziałem materiałów ubioru i obuwia w warunkach. Patent udzielony dnia 4.06.2012 na podstawie Zgłoszenia Patentowego P.379086.
 • Marcinkowska E., Żuk W., Sposób badania wpływu materiałów ubioru i obuwia na mikroklimat z zastosowaniem warunków symulacji. Patent udzielony dnia 19.06.2012 na podstawie Zgłoszenia Patentowego P.379087.


 • 2011

 • Marcinkowska E., Żuk W., Urządzenie do pomiaru parametrów cieplnych materiałów, Zgłoszenie patentowe P.394474 z dnia 07-04-2011. Biuletyn Urzędu Patentowego,10-10-2011r.
 • Marcinkowska E., Żuk W., Urządzenie do pomiaru parametrów cieplnych materiałów o wilgotności różnej od równowagowej, Zgłoszenie patentowe P.396409 z dnia 22.09. 2011 r.,
 • Marcinkowska E. (kierownik), Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia. Projekt badawczy własny, N N507 447134, Sprawozdanie merytoryczne, UEK, Kraków 2011.
 • Marcinkowska E. (kierownik), Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia. Projekt badawczy własny, N N507 447134, Sprawozdanie końcowe, UEK, Kraków 2011.


 • 2010

 • Duda I., Marcinkowska E., Badanie i ocena jakości wyrobów przemysłu skórzanego według wymogów norm PN-EN ISO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • Marcinkowska E., Zielińska G., Harmful Substances in Leather Ware. A Calorimetric Method For Detyermining Trace Quantities of Chromium (VI). In: Plesea D., Olaru M., Dinu, (ed.), Facing the Challenges of the Future: Excelence in Business and Commodity Science, Procedings of 17th IGWT Symposium, International Conference on Commerce, vol. II, Special Issue of the Romanian Journal “Calitatea – acces la success” Bucharest Academy of Economic Studies Faculty of Commerce, 2010, no 116, p. 976-981.
 • Marcinkowska E. Salerno-Kochan R., Kryteria oceny i metody badania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów skórzanych i tekstylnych. Nowe podejście. W: L. Przyjemska (red.), Materiały, nanotechnologia i ekologia w przemyśle skórzanym, Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Odział w Krakowie, Kraków 2010, s. 263-273.
 • Marcinkowska E. (kierownik), Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia. Projekt badawczy własny, N N507 447134, Sprawozdanie roczne. UEK, Kraków 2010.


 • 2009

 • Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk, Sposób pomiaru przepuszczalności i sorpcji pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych. Wiadomości Urzędu Patentowego, UP RP, 2009, 6, 1584.
 • Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk, Urządzenie do badania przenoszenia masy w materiałach kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych. Wiadomości Urzędu Patentowego, UP RP, 2009, 2, 40.
 • Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk, Ignacy Duda, System do pomiaru oporu cieplnego płaskich materiałów izolacyjnych. Wiadomości Urzędu Patentowego, UP RP, 2009, 4, 1074.
 • Marcinkowska E. (kierownik), Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia. Projekt badawczy własny, N N507 447134, Sprawozdanie roczne. UEK, Kraków 2009.


 • 2008

 • Marcinkowska E., A Dynamic Metod for Measuring Diffussional Properties of Leather in: Proceedings of 16th IGWT Symposium "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. II, pp. 528-532.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., A Comparison of Insulating Properties of Hydrophilic and Hydrophobic Fabrics with Various Amount of Moisture, in: Proceedings of 16th IGWT Symposium "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. II, pp. 601-605.
 • Kolek Z., Marcinkowska E., Żuk W. An Effect of Simplified Assumptions on the Accuracy of Thermal Conductivity Determination in: Proceedings of 16th IGWT Symposium "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", Suwon: The University of Suwon, 2008, Vol. II, pp.626-631.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów skórzanych jako podstawa doskonalenia ich jako¶ć w: Koncepcje zarz±dzania jako¶ci±. Do¶wiadczenia i perspektywy, monografia pod red. T. Sikory, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 704-711.
 • Marcinkowska E., (kierownik), Badania właściwości materiałów określających komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania odzieży i obuwia, Projekt badawczy własny, N N507 447134, Numer umowy: 4471/B/T02/2008/34
 • Decyzja UP RP z dnia 25.08.2008 o udzieleniu patentu, Zgłoszenie P. 358438 z 24.01.2003. Sposób pomiaru przepuszczalno¶ci i sorpcji pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych. Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Marcinkowska E., Waldemar Żuk.
 • Decyzja UP RP z dnia 25.08.2008 o udzieleniu patentu, Zgłoszenie P. 358439 z 24.01.2003. Marcinkowska E., Żuk W., Urz±dzenie do badania przenoszenia masy w materiałach kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych. Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Marcinkowska E., Waldemar Żuk.
 • Decyzja UP RP z dnia 13.10.2008 o udzieleniu patentu, Zgłoszenie P.352503 z 5.03.2002. System do pomiaru oporu cieplnego płaskich materiałów izolacyjnych. Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Marcinkowska E., Waldemar Żuk, Ignacy Duda.


 • 2007

 • Kobiela-Mendrek K., Marcinkowska E., Kinetics of Humidification and Drying Clothing Microclimate in Simulating Researches, in: Fibre - Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, 5th Central European Conference, ATH & IBWCh, Kraków, 5-8 September 2007, p.110. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2007, vol. 15, 5-6 (64-65), 91-93.
 • Kolek Z., Marcinkowska E., Dynamiczna metoda pomiaru parametrów cieplnych materiałów, w: Metrologia - narzędzie poznania i droga rozwoju, Kongres Metrologii, Kraków, 9 - 13.09.2007. Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, nr 9bis, s. 580-582
 • Marcinkowska E., A Dynamic Measuring Method for Textile Comfort Parameters, in: Current Trends in Commodity Science, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, August 27th - 29th, 2007, 507-512.
 • Marcinkowska E., Zielińska G., Measurements of Heat Resistance for Damp Thermal Insulating Materials, in: Current Trends in Commodity Science, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, August 27th - 29th, 2007, 513-518.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Research on Thermal Properties of Moist Heat Insulating Fabrics, in: Fibre - Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles, 5th Central European Conference, ATH & IBWCh, Kraków, 5-8 September 2007, 88-89
 • Marcinkowska E., Żuk W., Sposób badania materiałów hydrofilowych dla oceny ich przydatności w ubiorze, Zgłoszenie patentowe P-383299, 10.09.2007, Biuletyn Urzędu Patentowego, 16,03,2009.
 • Kolek Z., Marcinkowska E., Pomiary oporu cieplnego materiałów termoizolacyjnych, w: Jako¶ć w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, monografia "Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jako¶ci" red. Doroszewicz S., Kobylińska A., SGH, Warszawa 2007, 366-374.


 • 2006

 • Marcinkowska E., Waldemar Żuk Badania transportu pary wodnej w skórach i tworzywach skóropodobnych Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2006, nr 718, 99-111.
 • Marcinkowska E., Mendrek K. Uncertainty of index determining hygienic properties of clothing fabrics defined by "Hy-tester" system XXII Congresso Nazionale di Marceologia" 2 - 4 marca 2006 r. "Universita degli Studi Roma Tre, Facolta' di Economia" Rzym.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Dewpoint Temperature as an Index of the Physiological Properties of Textiles in: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, Proceedings the 15th Symposium of IGWT, Kyiv, Ukraine, September 12-17, 2006, vol. II, 956-961.
 • Marcinkowska E., Kobiela-Mendrek K., Characteristics of Humidification Clothing Microclimate During Simulating Researches in: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, Proceedings the 15th Symposium of IGWT, Kyiv, Ukraine, September 12-17, 2006, vol. II, 1005-1010.
 • Salerno-Kochan R., Marcinkowska E. Some Aspects of Water Vapor Transport Through Clothing and Shoe Materials in: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, Proceedings the 15th Symposium of IGWT, Kyiv, Ukraine, September 12-17, 2006, vol. II, 1087-1091.
 • Marcinkowska E., Przybyłek M. Modelowanie mikroklimatu odzieżowego w badaniach symulacyjnych w: Innowacyjno¶ć w kształtowaniu jako¶ci wyrobów i usług, pod red. J. Żuchowskiego, Politechnika Radomska wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, Radom 2006, 683-689.
 • Marcinkowska E., Zielińska G., Próba obiektywizacji oceny miękko¶ci skór wyprawionych za pomoc± maszyny wytrzymało¶ciowej Instron, w: Innowacyjno¶ć w kształtowaniu jako¶ci wyrobów i usług, red. J. Żuchowski, wyd. Politechnika Radomska - ITE-PIB, Radom 2006, 674-680.
 • Opis patentowy, P.334409 Układ do badania przepuszczalno¶ci powietrza przez materiały kapilarno-porowate, używane zwłaszcza do wyrobu odzieży i obuwia decyzja o udzieleniu patentu z dnia 20 marca 2006 r. Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk.
 • Zgłoszenie P. 379087 z 2.03.2006. Sposób badania wpływu materiałów ubioru na mikroklimat odzieżowy Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk.
 • Zgłoszenie P. 379086 z 2.03.2006. Sposób badania mikroklimatu tworzonego z udziałem materiałów ubioru i obuwia, w warunkach nieizotermicznych Akademia Ekonomiczna, Kraków, PL. Twórcy: Ewa Marcinkowska, Waldemar Żuk.


 • 2005

 • Marcinkowska E. Metody i przyrz±dy pomiarowe stosowane do badań transportu wilgoci w materiałach obuwniczych i odzieżowych Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2005, 685, 19-32.
 • Marcinkowska E., Waldemar Żuk Metodyka badania transportu wilgoci za pomoc± komputerowego systemu "Hy-Tester" Zeszyty Naukowe AE, w Krakowie, 2005, 685, 33 - 46.
 • Marcinkowska E., Salerno-Kochan R. Physiological comfort of clothes in dependence on composition of materials Current trends in commodity science, Proceedings of the 8th International Commodity Science Concerence (IGWT), pod red. Zieliński R., Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005, vol. II, s. 768 -774.
 • Czerniak J. Marcinkowska E. Mikroprocesorowe urz±dzenie do pomiaru temperatury skurczu skóry Jako¶ć w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jako¶ci" pod red. Doroszewicza S., Zbierzchowskiej A., wyd. SGH Warszawa 2005, s. 408 -416.


 • 2004

 • Marcinkowska E. Estimation of the Thermal Conductivity of Leather "The Journal of the American Leather Chemists Association" 2004,vol.99, 240-248.
 • Marcinkowska E., Żuk W. Komputerowy system do badania wła¶ciwo¶ci higienicznych materiałów stosowanych w odzieży i w obuwiu Towaroznawcze problemy jako¶ci, Polish Journal of Commodity Science, wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004, 1, 56-71.
 • Marcinkowska E., Konfiguracja i oprogramowanie komputerowego systemu pomiaru oporu cieplnego Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 658, 5-18.
 • Marcinkowska E., An Estimation of Parameters for a Model Describing Heat Transfer on a Footwear Material Tester 14th IGWT Sympozjum 25th-29th August, Pekin, Chiny, 2004.
 • Marcinkowska E., Jak badać, mierzyć i oceniać wła¶ciwo¶ci higieniczne materiałów? VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLPO Kraków, 25-26.11.2004.
 • Marcinkowska E., WskaĽniki okre¶laj±ce wła¶ciwo¶ci higieniczne materiałów w badaniach symulacyjnych W: Towaroznawstwo wobec integracji z Uni± Europejsk±, monografia pod red.: Żuchowski J., wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004, 553-559.
 • Marcinkowska E., Indicators for Hygienic Properties of Materials in Simulation Research Science of Commodities and Integration with European Union, Abstracts, II International Conference, Radom University of Technology, October 14-15, 2004, Radom, 45.
 • Marcinkowska E., PaĽdzior M. Badanie relacji w zbiorze parametrów opisuj±cych wła¶ciwo¶ci higieniczne obuwniczych skór i tworzyw skóropodobnych Towaroznawstwo wobec integracji z Uni± Europejsk±, monografia pod red.: Żuchowski J., wyd. Politechnika Radomska, Radom 2004, 559-563.
 • Marcinkowska E., PaĽdzior M., Examination of Reports in Parameters Assemblage Describuing Hygienic Properties of Shoe Upper Leaher and other Materials Science of Commodities and Integration with European Union, Abstracts, II International Conference, Radom University of Technology, October 14-15, 2004, Radom, 45.


 • 2002

 • Brzozowska H., Marcinkowska E., PaĽdzior M. Wła¶ciwo¶ci hydrofobowe skór miękkich. Stan aktualny i możliwo¶ci poprawy W: Projektowanie, materiały i technologia skóry, odzieży i obuwia. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Radom 3-4 X 2000, Politechnika Radomska - Wydawnictwo, Radom 2002, 151-155, (Prace Naukowe Nr 21 Wydz. Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia).
 • Marcinkowska E., PaĽdzior M. Modelowanie Jako¶ci Wyrobu i Procesu Technologicznego w Przedsiębiorstwie Obuwniczym W: Rola towaroznawstwa w zarz±dzaniu jako¶ci± w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Materiały z krajowej konferencji pod red. Żuchowski J. Radom, paĽdziernik 2002, Politechnika Radomska - Wydawnictwo, Radom 2002, 237-244.
 • Marcinkowska E. A Computer System for Measuring the Heat Insulating Properties of Textiles, Leather and Leatherlike Materials In: Euroconference on University and Enterprise. A partnership for training, research, employment and social development. Universita "La Sapienza" Roma 26-28 Settembre 2002, 700-707. Italian Society of Commodity Science (Włochy).
 • Marcinkowska E. Badania przepuszczalno¶ci pary wodnej wyrobów włókienniczych W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jako¶ci. Praca zbiorowa pod red. S. Doroszewicza, wydaw. SGH Warszawa - ITE Radom 2002, 387-394.
 • Marcinkowska E. Przepuszczalno¶ć powietrza w badaniach skóropodobnych tworzyw na wierzchy obuwia W: Nowe rozwi±zania materiałowe i technologiczne w obuwnictwie oraz gospodarce odpadami. Materiały VII międzynarodowej konferencji naukowej Kraków 21-22 XI 2002, wydaw. Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego Kraków 2002.


 • 2001

 • Marcinkowska E., Żuk W.: Water Vapor Permeability Measurement with the "Hy-Tester" Physical Simulator, The Journal of the American Leather Chemists Association, (USA), 2001, vol. 96, s. 94 - 102 349 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Marcinkowska E., Żuk W. A Method for Testing Flow Properties of Sportswear Textiles W: Commodity Science in Global Quality Perspective. Products-Technology, Quality and Environment. Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Slovenia, vol. I, 437-441.
 • Duda I., Marcinkowska E., Towaroznawstwo wyrobów skórzanych i futrzarskich, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.


 • 2000

 • Marcinkowska E., Żuk W.: "Hy-Tester"-An Instrument for Testing Comfort Properties of Leather and Leatherlike Materials, The Journal of the American Leather Chemists Association" (USA) 2000, vol. 95, no 9, s. 341-349 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E.: Effect of Artificial Heat Ageing on the Humidity Sorption of Parchment and Leathers Compared with Archaological Samples, Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists (Anglia), 2000, vol. 84, s. 219-222 (czasopismo z Listy Filadelfijskiej).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E.: Changes in Some Properties of Aged and Historical Parchment, Restaurator (Niemcy), 2000, vol. 21, no 3, s. 138-157 (czasopismo indeksowane w:Chemical Abstracts, Current Contents).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E.: The Effect of Artificial Heat Ageing on Some Properties of Chrome Tanned Leather, Czasopismo Techniczne, Architektura, Politechnika Krakowska, Kraków 2000, nr Z. 1-A/2000, s. 164-178.
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E.: Comparision of the Hydrothermal Stability of Aged and Archeological Vegetable Tanned Leather Czasopismo Techniczne, Architektura, Politechnika Krakowska, 2000, nr Z. 1-A/2000, s. 179-188.
 • Marcinkowska E., Żuk W.: Badania przepuszczalno¶ci pary wodnej materiałów o zróżnicowanej przepuszczalno¶ci powietrza Zeszyty Naukowe AE, Kraków, 2000, nr 546, 78-88.
 • Marcinkowska E., Żuk W. Niekonwencjonalne systemy pomiarowe stosowane w badaniu skóry i tworzyw skóropodobnych W: Projektowanie, materiały i technologia skóry, odzieży i obuwia. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Radom 3-4 X 2000, Politechnika Radomska - Wydawnictwo, Radom 2000, 221-227 (Prace Naukowe nr 17 Wydz. Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia).
 • Marcinkowska E. Mikroelektronika w urz±dzeniach do badania jako¶ci skóry i tekstyliów W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jako¶ci. Materiały konferencyjne I ogólnopolskiej... Warszawa 15 XII 2000, wydaw. KZiF SGH Warszawa - ITE Radom 2000, 260-267.


 • 1999

 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E. Determination of degradation of artificially aged vegetable tanned leather compared with archaeological samples In: The First International Conference on Restoration and Conservation of Antiquities, Cairo 12-14 April 1999 (Egipt).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E. The application of a non-destructive method for estimating of the rate of the chrome tanned leather deterioration In: The First International Conference on Restoration and Conservation of Antiquities, Cairo 13-14 April 1999 (Egipt).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E. Evaluation of Vegetable Tanned Leather after Artificial Ageing Compared with Archaeological Samples In: 12th Triennial Meeting Lyon 29 August - 4 September 1999, ICOM Committee for Conservation, Preprints vol. II 913 (Francja).
 • Abdel-Maksoud G., Marcinkowska E. Effect of Artificial Ageing by Heat on Properties of Vegetable Tanned Leather In: Quality for the XXIst Century. Proceedings of the 12th IGWT Sympozjum Poznań-Gdynia, 5-11 September 1999, vol. I, 387-392.
 • Marcinkowska E., Żuk W. An analysis of air Permeability Measuring Error for Leather and Leatherlike Materials In: Quality for the XXIst Century. Proceedings of the 12th IGWT Sympozjum Poznań-Gdynia, 5-11 September 1999, vol. I, 403-417.


 • 1998

 • Marcinkowska E.: Application of New Methods for Examining and Creating Microclimate inside Footwear "Forum Ware", 1998, 1-4, 66-70.
 • Marcinkowska E., Gajewski A. Examination and Evaluation of Water Vapour Permeability for Shoe Materials under Non-Isothermal Conditions In: Qualita verso il 2000. Contributi dalle Scienze Merceologiche. XVIII Congresso Nazionale di Merceologia, Universita Degli Studi Di Verona, Verona 1-3 Ottobre 1998, Vol III, 133-138, (Włochy).
©1924-2019 KTP UE Kraków