Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PROBLEMATYKA SEMINARIUM
TOWAROZNAWSTWO OBUWIA, SKÓR I TWORZYW SKÓROPODOBNYCH

PROBLEMATYKA

Jakość wyrobów a podstawy normalizacyjno-prawne. Obligatoryjne i fakultatywne normy jakościowe dotyczące obuwia powszechnego użytku, w tym obuwia dziecięcego, zdrowotnego, a także sportowego i ochronnego. Krajowe i międzynarodowe przepisy i procedury celne dotyczące wyrobów przemysłu skórzanego. Klasyfikacja i charakterystyka asortymentowa oraz jakościowa wyrobów. Znakowanie obuwia, wyrobów galanteryjnych, kaletniczych i konfekcji skórzanej. Ochrona praw konsumenta oraz zagadnienia dotyczące reklamacji wadliwych towarów. Nowe asortymenty skór i tworzyw skóropodobnych, badania i analiza właściwości. Komfort użytkowania wyrobów oraz właściwości higieniczne skór i tworzyw skóropodobnych. Wymagania użytkowników w zakresie właściwości wyrobów skórzanych. Analiza metod badań i oceny jakości wyrobów. Nowoczesne, komputerowe systemy pomiarowe (nowe metody badań).

KRYTERIA

  • Zainteresowanie problematyką jakości wyrobów przemysłu lekkiego.
  • Preferowane będą osoby, które planują wykonanie badań własnych
    (dotyczy to przede wszystkim prac magisterskich) w formie badań laboratoryjnych lub ankietowych.
  • Kolejność zgłoszeń.
©1924-2019 KTP UE Kraków