Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Piotr PRZYBEK
ADIUNKT

(12) 293 78 30 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

NAGRODY INDYWIDUALNE
2003

Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej przyznana przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, październik 2003.

Nagroda główna w I konkursie na najlepszą pracę magisterską "Praesignis 2002", organizowanym przez Województwo Małopolskie, za pracę pt.: Badania nad otrzymywaniem kompozytowych materiałów opartych o recykling materiałowy.

2001

Nagroda II stopnia w XXXIII konkursie na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie chemii, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, za pracę pt.: Badania nad otrzymywaniem kompozytowych materiałów opartych o recykling materiałowy.

NAGRODY ZESPOŁOWE
2004

Nagroda Ministra Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, Warszawa 2004

Dyplom za projekt pod nazwą Sposób przerobu zużytych butelek PET do produktów ekologicznych przyznany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004

2003

Złoty medal w kategorii "Ochrona Srodowiska, Ekologia" przyznany przez Jury 5. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2003 za opracowanie pt.: Simple and easy way of global reprocessing post-consumer PET bottles to ecological, usefull products w Gdańsku 08-10.10.2003

Srebrny medal przyznany przez Jury Międzynarodowej Wystawy "Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA '2003" w Norymberdze, 2 listopada 2003

Nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie badań naukowych przyznana przez Rektora Politechniki Krakowskiej za opracowanie Nowoczesnej technologii recyklingu butelek z poli(tereftalanu etylenu), Kraków, 30 września 2003

Dyplom uznania za opracowanie projektu Metoda przerobu zużytych butelek z PET do wyrobów proekologicznych przyznany przez Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, marzec 2003

Srebrny medal przyznany przez Jury 3. Międzynarodowego Salonu Innowacji i Inwestycji za opracowanie pt.: Sposób utylizacji poużytkowych butelek PET w Moskwie 04-07.02.2003

Dyplom przyznany przez Rosyjską Agencję ds. Patentów i Znaków Towarowych za wysoką wartosć naukowo-techniczną opracowania pt.: Sposób utylizacji poużytkowych butelek PET 

2002

Złoty medal dla przyznany przez Jury 51. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Naukowych i Przemysłowych Innowacji "Brussels Eureka 2002" w Brukseli 12-17.11.2002

Złoty medal przyznany przez Jury 3o. Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Produktów w Genewie 1-5.05.2002

tytuł Lider Innowacji 2002 za zgłoszenie pt.: Ekonomicznie uzasadniony i niskoenergochłonny sposób na masowe zagospodarowanie komunalnych odpadów wykonanych z PET, możliwy do stosowania w każdej gminie, przyznany przez Jury Konkursu Lider Innowacji, organizowanego m.in. przez Sląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach i Międzynarodowe Targi Katowickie w Katowicach

©1924-2019 KTP UE Kraków