Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Piotr PRZYBEK
ADIUNKT

(12) 293 78 30 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE
2007

POLACZEK J., PRZYBEK P. Płyta drenażowa IZOPET-R - produkt recyklingu butelek z PET. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2007, nr 1(32), s. 30-33. ISSN 1643-286X.

2006

PRZYBEK P. Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków. Zeszyty Naukowe: Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego. Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 111-125. ISSN 0208-7944.

2005

POLACZEK J., PRZYBEK P. New Method of PET Bottles Recycling. W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT) Poznań, Poland, August 28 - September 2, 2005. Poznań : Poznań University of Economics, 2005, Vol. 1, s. 584-588. ISBN 83-7417-113-8

POLACZEK J., PRZYBEK P., CHYLASZEK M. Wpływ struktury na właściwości kompozytowych materiałów otrzymywanych w ramach recyklingu z płatkowej postaci poli(tereftalanu etylenu). W: Modyfikacja Polimerów : XVII Konferencja Naukowa, Kudowa Zdrój 12-15 września 2005. Żuchowska D., Steller R. (red. nauk.), Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2005, s. 458-463. ISBN 83-7085-900-3

2004

CHYLASZEK M., POLACZEK J., PRZYBEK P. The Influence of Way of Moulding and Kind of Used Adhesive Medium on Properties of Composite Boards IZOPET-R. W: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications : 1st International Seminar Kraków, 16-18 Dec. 2004. Pielichowski K. (red. nauk.), Kraków : Politechnika Krakowska, 2004, Vol. 1, s. 33-36.

PRZYBEK P., POLACZEK J., CHYLASZEK M. Composite Boards IZOPET-R as a Way of PET Physical Recycling - Production, Properties and Applications. W: Modern Polymeric Materials for Environmental Applications : 1st International Seminar Kraków, 16-18 Dec. 2004. Pielichowski K. (red. nauk.), Kraków : Politechnika Krakowska, 2004, Vol. 1, s. 125-128.

POLACZEK J., PRZYBEK P. Kompozytowy materiał IZOPET-R. Właściwości, produkcja, zastosowanie. W: Przyjazne środowisku technologie polimerowe. EKOPOLIMER 2004 : materiały Konferencji Naukowej, Lesko 18-23 maja 2004. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2004, s. 68-69. ISBN 83-7199-292-0

POLACZEK J., PRZYBEK P. Właściwości kompozytów otrzymywanych z pozyskiwanych na wysypiskach komunalnych butelek PET. Eko-problemy, 2004, nr 2, s. 4-5. ISSN 1230-297X

2003

POLACZEK J., PRZYBEK P. Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu). Zeszyty Naukowe: Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego. Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 630, s. 81-89. ISSN 0208-7944

POLACZEK J., PRZYBEK P. Ekologiczny PET czyli "płyta po krakowsku". Recykling Review, 2003, nr 1, s. 29-31.

POLACZEK J., PRZYBEK P. Właściwości kompozytów otrzymywanych z pozyskiwanych na wysypiskach komunalnych butelek PET. W: Problemy unieszkodliwiania odpadów : materiały konferencyjne, Warszawa, 1 grudnia 2003. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2003, s. 26-29. ISBN 83-918174-2-3

POLACZEK J., PRZYBEK P. Wpływ struktury kompozytu IZOPET-R na właściwości formowanych wyrobów. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2003, nr 6, s. 10-12. ISSN 1643-286X

POLACZEK J., PRZYBEK P. Problemy utrudniające masowy recykling butelek z PET. W: Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn : materiały z X Seminarium, Kraków, 29.IX - 1.X 2003. Kraków : Politechnika Krakowska, 2003, s. 313-316. ISBN 83-908164-3-1

POLACZEK J., PRZYBEK P. Właściwości i zastosowanie kompozytów opartych o odpadowy PET. W: Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn : materiały z X Seminarium, Kraków, 29.IX - 1.X 2003. Kraków : Politechnika Krakowska, 2003, s. 307-311. ISBN 83-908164-3-1

POLACZEK J., PRZYBEK P. Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu) - PET. W: Ekologia wyrobów : materiały z III Międzynarodowej Konferencji, Kraków 25-26 września 2003. Adamczyk W. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 335-340. ISBN 83-915196-5-1

POLACZEK J., PRZYBEK P. Formowanie porowatych płyt o właściwościach termoizolacyjnych z odpadów komunalnych PET. W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje. Modyfikacja Polimerów XVI Konferencja Naukowa. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2003, nr 52(25), s. 99-102.

PIELICHOWSKI J., POLACZEK J., PRZYBEK P. Simple and easy way of global reprocessing of post-consumer PET bottles to useful, pro-ecological products. W: Polish Science and Technology Forum, Paris, 15-16 Semptember 2003. Warszawa : Ministry od Scientific Research and Information Technology, Poland, 2003, s. 11-12.

POLACZEK J., PRZYBEK P. Patent na PET. Recykling, 2003, nr 9, s. 18. ISSN 1642-2759

POLACZEK J., PRZYBEK P. Kompozytowa rakieta. Plastics Review, 2003, nr 5, s. 50-52. ISSN 1642-9486

2002

PRZYBEK P., POLACZEK J., STĘPIEŃ K. Technology of post-consumer poly(ethylene terephthalate) - PET bottles mechanical recycling to composite materials. W: Środowisko, Rozwój, Inżynieria : materiały z Czwartej Międzynarodowej Konferencji Studentów. Kraków : Politechnika Krakowska, 2002, s. 155-160. ISBN 83-7242-223-0

POLACZEK J., PRZYBEK P. IZOPET-R. Nowy materiał o specyficznych właściwościach termoizolacyjnych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2002, nr 4, s. 21-22. ISSN 1643-286X

POLACZEK J., PRZYBEK P. Materiały termoizolacyjne z PET-ów. Recykling, 2002, nr 5, s. 10-11. ISSN 1642-2759

POLACZEK J., PRZYBEK P. Zbieranie butelek PET to nie wszystko. Recykling, 2002, nr 3, s. 5. ISSN 1642-2759

POLACZEK J., PRZYBEK P. Czy znajdzie się producent? Biznes i Ekologia, 2002, nr 1, s. 21. ISSN 1429-5512

POLACZEK J., PRZYBEK P. Sposób na masowe, proste technologicznie zagospodarowanie butelek PET. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2002, nr 1, s. 23-24. ISSN 1643-286X

2001

POLACZEK J., PRZYBEK P. Nowa metoda recyklingu PET. Plastics Review, 2001, nr 12, s. 34-37. ISSN 1642-9486©1924-2019 KTP UE Kraków