Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. UEK, dr hab. inż. Renata SALERNO-KOCHAN


(12) 293-78-37 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PROBLEMATYKA SEMINARIUM
 • Zastosowania tradycyjnych i nowych surowców włókienniczych w różnych dziedzinach.
 • Rynek wyrobów włókienniczych w Polsce i na świecie:
  - nowości na rynku włókienniczym (włókna specjalne, membrany oddychające),
  - rozwój technologii produkcji a jakość wyrobów gotowych.
 • Badania i ocena jakości surowców i wyrobów włókienniczych:
  - ocena zmian właściwości mechanicznych, estetycznych i higienicznych
     wyrobów odzieżowych na skutek ich użytkowania,
  - wpływ parametrów strukturalnych płaskich wyrobów włókienniczych na ich właściwości użytkowe,
  - konsumencka ocena jakości wyrobów tekstylnych.
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja wyrobów włókienniczych.
 • Problemy związane z ekologią wyrobów włókienniczych. Znaki ekologiczne.
  Utylizacja odpadów włókienniczych.
©1924-2018 KTP UE Kraków