Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Jerzy SZAKIEL
ADIUNKT

(12) 293-78-30 |
konsultacje | harmonogram | e-wizytówka
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000

  2012

 • Jerzy Szakiel, Statistical analysis of consumer preferences for moisturizing body lotions, [w] Selected aspects of cosmetics and household chemistry products quality, (red.) Zieliński R., Żuchowski J., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2012, s. 26-34


 • 2011

 • Jerzy Szakiel, Artur Wolak, Consumer ratings for sunscreen cosmetics, Zeszyty Naukowe UEP nr 217 – Current trends in commodity science: Packaging and product quality, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Poznań 2011, s. 256-264
 • Jerzy Szakiel, Artur Wolak, Sensory profile analysis of dairy products exemplified by kefirs, Zeszyty Naukowe UEP nr 214 - Current trends in commodity science: Quality and safety of food, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Poznań 2011, s. 235-244


 • 2010

 • Jerzy Szakiel, Bezpieczeństwo wyrobów kosmetycznych w świadomości konsumentów [w] Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, (red.) Sułek M. W., Zieliński R., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2010, s. 9-15
 • Jerzy Szakiel, Modelowanie zmian wybranych parametrów emulsji kosmetycznych zachodzących w procesach starzenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 831, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2010, s. 69-78
 • Paweł Turek, Jerzy Szakiel, Sensoryczne badania zmian preferencji zapachu, barwy i konsystencji emulsji kosmetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 831, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, , 2010, s. 55-67
 • Jerzy Szakiel, The method of selected cosmetic products age estimation, [w] Calitatea - acces la success, Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science, Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest 2010, s. 1011-1016


 • 2007

 • Andrzej Chochół, Jerzy Szakiel, Badania sensoryczne wybranych kryteriów jakości nawilżających emulsji kosmetycznych,[w] Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Hadlowej, Warszawa 2007, s. 326-333


 • 2006

 • Szakiel J.: Consumer preferences for cosmetic moisturizing lotions, W: Proceedings of the the 10th Scientific Conference with International Participation: The Quality of Commodities - Problems and Prospects, Varna, Bulgaria, October 12-14, 2006.

 • Hornik S., Szakiel J.: Tworzenie i znaczenie wybranych narzędzi zarządzania jakością wyrobów, [W:] Zeszyty Naukowe KTP nr 718, Kraków: AE, 2006


 • 2005

 • Szakiel J., Turek P.: Errors in Product Quality Estimation Caused by Contrast Effect, W: Materiały konferencji: Current Trends in Commodity Science. Vol.I. Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT). Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005, s.265-270.


 • 2004

 • Szakiel J.: Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów przeznaczonych do użytku domowego, W: Zeszyty Naukowe KTP nr 658, Kraków: AE, 2004, s. 117-128.


 • 2003

 • Kaniewski J., Szakiel J., Bąbka Z.., Kędziora A., Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, nr 630, 27-40.


 • 2002

 • Szakiel J.: Komputerowe wspomaganie systemów zarządzania jakością, ZN AE, Kraków 2002, nr 599, s. 31-40.

 • Szakiel J.: Działalność polskiego systemu normalizacyjnego, [W:] Zeszyty Naukowe KTP nr 590, Kraków: AE, 2002, s. 85-93


 • 2000

 • Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J.: Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. Materiały Konferencyjne pt. "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Tom 3, Kraków 2000, s.677 - 684.
 • Szakiel J., Porównanie wybranych metod analizy czynników wpływających na jakość wyrobów, mat. konf. AE Kraków, 25-26.09.2000r., s. 311-313.
©1924-2019 KTP UE Kraków