Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Paweł TUREK
ADIUNKT
Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepelnosprawnością

(12) 293-78-41, 293-78-31 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

  2012

 • Turek P., APPLICATION OF METHODS OF SENSORY ANALYSIS IN RESOLVING A DISPUTE OVER PRODUCT QUALITY – CASE STUDY [w] Packagin and Product Quality, Zeszyty Naukowe nr 217, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011
 • PFEIFER S., TUREK P., Problematyka rozpatrywania reklamacji w świetle znajomości przepisów prawa [w] Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, (red.) J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2012
 • Turek P., Sensory analysis and quality evaluation of moisturizing creams [w] Wybrane aspekty jakości kosmetyków I wyrobów chemi gospodarczej, (red.) J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2012


 • 2011

 • Paweł Turek, Studium jakości wód zapachowych. Możliwości różnicowania produktów oryginalnych i nieoryginalnych, Monografie: Prace Doktorskie nr 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2011
 • Paweł Turek, Bartłomiej Gajewski, Trwałość cech sensorycznych mleka UHT a bezpieczeństwo konsumenta, [w] Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta, Zeszyty Naukowe nr 196, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011


 • 2010

 • Paweł Turek, Spór o jakość towarów w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.[w] Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów, (red.) J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2010
 • Paweł Turek, Kursa Karolina, Commodity science research as part of consumer education and information, as exemplified by the packaging assessment of original and non-original scented waters [w]: Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów. Selected logistical problems in assurance of products quality, (red.) J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2010
 • Paweł Turek, Kinetyka zmian intensywności zapachu w czasie-propozycja metodyki badania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 831, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2010
 • Paweł Turek, Comparative sensory research of apple's aroma - natural and identical with natural in, (red.) D. Plesea, M. Olaru, V. Dinu, Academy of Economic Studies, Bukareszt, 2010
 • Paweł Turek, Szakiel Jerzy, Sensoryczne badania zmian preferencji zapachu, barwy i konsystencji emulsji kosmetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 831, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, , 2010


 • 2008

 • Paweł Turek, Scented waters - possibilities to differentiate between branded perfumes and look-alike products - research on sensory analysis [w]: Acgieving Commodity & Service Exellence in the Age of Digital Convergence, (red.) L. Yong-Hak, S. Hojung, IGWT, Suwon, Korea, 2008


 • 2006

 • TUREK P., Chmielewski J., "Nos elektroniczny jako nowoczesne narzędzie w ocenie jakości wyrobów", Zeszyty Naukowe. Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006 nr 718 s.147-160. ISSN 0208-7944 [2p.].
 • TUREK P., A study of differences between brand goods and look-alike product on the example of scented waters w Tenth scientific conference with international participation: the Quality of commodities - problems and prospects, Varna, Bułgaria , October 2006 [3p.].


 • 2005

 • TUREK P, SZAKIEL J. Errors in Product Quality Estimation Caused by Contrast Effect w Current Trends in Commodity Science. Vol.I. Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT). Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005. ISBN 83-7351-024-9 [6p.].
 • TUREK P. Bezpieczeństwo zabawek - wybrane sposoby badań oraz analiza przypadków wprowadzania do obrotu zabawek niebezpiecznych, Zeszyty Naukowe. Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005 nr 685 s.67-84. ISSN 0208-7944 [2p.].


 • 2004

 • TUREK P. Problematyka rzeczoznawstwa na tle aktualnej sytuacji prawnej w Polsce w: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom Wydaw. ITEE, 2004, s.224-229. ISBN 83-7351-024-9 [4p.].
 • TUREK P. Bezpieczeństwo produktu na przykładzie zabawek, Zeszyty Naukowe. Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004 nr 658 s.137-149. ISSN 0208-7944 [2p.].


 • 2003

 • TUREK P. Badanie i ocena soków z czarnej porzeczki metodą kolejności, Zeszyty Naukowe. Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003 nr 630 s.91-97. ISSN 0208-7944 [2p].


 • 2002

 • Jędryka T., Turek P., Metody sensoryczne w badaniu opinii konsumentów, Mat. Konf. Nauk. "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy", Radom 2002r.
 • Jędryka T., Turek P., Ustalenia ważności cech sensorycznych miodów na podstawie badań opinii konsumentów, Mat. XXXIII Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o Żywności: osiągnięcia i perspektywy", Lublin 2002r.
 • Turek P.: Badanie i ocena soków z czarnej porzeczki metodą kolejności, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2002, nr 590.


 • 2001

 • Cichoń M., Turek P.: Opakowanie jako narzędzie reklamy i sprzedaży, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2001r., nr 595.
©1924-2018 KTP UE Kraków