Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Gabriela ZIELIŃSKA
ADIUNKT

(12) 293-78-19 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

  2012

 • Marcinkowska E., Zielińska G., Zmiany morfologiczne organizmu bioindykacyjnego spowodowane działaniem ekstraktów pozyskanych ze skór wyprawionych w: Wybrane aspekty jakoœci wyrobów przemysłowych. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Radomska – Wydawnictwo, Radom 2012, 66-71.

 • 2010

 • Marcinkowska E., Zielińska G., Harmful substances in leather ware. A calorimetric method for determining trace quantities of chromium (VI), 17 th IGWT Symposium “Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science”, Bucharest, September 2010.
 • Salerno-Kochan R., Zielińska G., A Calorimetric Method for Evaluation of the Toxicity of Formaldehyde Using Tetrahymena Pyriformis in: Selected Problems of Quality of Industrial Products, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Radomska – Wydawnictwo, Radom 2010.

 • 2008

 • Zielińska G., Pomiar ściśliwości skór o różnym stopniu natłuszczenia w: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Radomska - Wydawnictwo, Radom 2008, 273-277.

 • 2007

 • Marcinkowska E., Zielińska G., Measurements of heat resistance for damp thermal insulating materials, Proceedings of the 9th Iternational Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, August 27-29, 2007, p. 513-518.

 • Przybyłek M., Zielińska G., Organoleptyczna ocena miękkości skór wyprawionych o różnym stopniu natłuszczenia, w monografii naukowej z cyklu Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości. Praca zbiorowa pod red. S. Doroszewicza i A. Kobylińskiej, wyd. SGH Warszawa 2007, s. 398 - 405.

 • 2006

 • Marcinkowska E., Zielińska G. Próba obiektywizacji oceny miękkości skór wyprawionych za pomocą maszyny wytrzymałościowej W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Radomska - Wydawnictwo, Radom 2006, 674-679.
 • Jędryka T., Zielińska G. Category scale sensory assessment In: The Quality of Commodities - Problems and Prospects, Varna 2006, 110-115.


 • 2005

 • Tal-Figiel B., Janiczek G., Analiza zmian struktury osadu czynnego pod wpływem fal ultradźwiękowych i aeracji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2005, nr 685, s. 151-161.
©1924-2019 KTP UE Kraków