Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

LABORATORIUM TOWAROZNAWSTWA
SZKŁA, CERAMIKI I ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

PROWADZONE ZAJĘCIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
 • Badania właściwości użytkowych:
  wyrobów szklanych, ceramiki szlachetnej, fliz i terakoty.
 • Badania poziomu technicznego i niezawodności
  zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Identyfikacja metali metodą chemiczną i optyczną.
 • Badanie wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych metali.
 • Wykrywanie wad nieciągłości w wyrobach metalowych.
 • Badania techniczne surowców dla przemysłu emalierskiego.
 • Badania nad ustaleniem receptur powłok emalierskich.
 • Kompleksowe badania i ocena jakości wyrobów emaliowanych.
WYPOSAŻENIE PRACOWNI
 • Aparat Erichsena.
 • Defektoskop ultradźwiękowy.
 • Dylatometr Bayera.
 • Grubościomierz powłokowy - ultrametr.
 • Komputery.
 • Łaźnia wodna z termostatem.
 • Mikroskop metalograficzny.
 • Polarymetr do badania wyrobów szklanych.
 • Profilograf.
 • Twardościomierze Poldiego, Vickersa, Brinella, Rockwella.
 • Zestawy do badania własności chemicznych szkła i powłok emalierskich.
©1924-2018 KTP UE Kraków