Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

LABORATORIUM
ANALIZY SENSORYCZNEJ TOWARÓW

PROWADZONE ZAJĘCIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
 • Rekrutacja zespołu.
 • Badanie przydatności do oceny konkretnego produktu określoną metodą.
 • Prowadzenie treningu w ocenie konkretnego produktu określoną metodą.
 • Metody wykrywania różnic.
 • Metody skalowania.
 • Metody punktowe.
 • Metody profilowania smakowitości i tekstury.
 • Metoda time-intensity (śledzenie zmian intensywności wrażenia w czasie).
 • Metoda estymacji wielkości (magnitude estimation).
 • Badanie preferencji i akceptacji.
 • Badanie wpływu zmian surowca i sposobu wytwarzania na jakość sensoryczną.
 • Kształtowanie pożądanych cech nowych produktów.
 • Modyfikowanie cech sensorycznych dotychczas wytwarzanego produktu.
 • Badanie wpływu opakowania na cechy sensoryczne.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
 • Szkolenia z zakresu analizy sensorycznej
 • Sensoryczne badania konsumenckie i laboratoryjne
Kontakt: dr inż. Paweł Turek
©1924-2018 KTP UE Kraków