Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

LABORATORIUM TOWAROZNAWSTWA
SKÓRY, TWORZYW SKÓROPODOBNYCH I OBUWIA

PROWADZONE ZAJĘCIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
 • Ocena jakości skór wyprawionych zwykłych, futrzarskich, tworzyw skóropodobnych i obuwia. Badania zgodności z wymogami technicznymi, normami, itp.
 • Badania właściwości higienicznych skór i tworzyw skóropodobnych, a w tym:
  sorpcji i desorpcji pary wodnej, przepuszczalności pary wodnej i powietrza.
 • Oznaczanie krzywych kinetyki suszenia i nawilżania.
 • Oznaczanie właściwości ciepłochronnych materiałów i układów materiałowych.
 • Badania obuwia i materiałów obuwiowych w próbnym użytkowaniu.
 • Projektowanie i konfiguracja komputerowych urządzeń pomiarowych.
 • Weryfikacja metod badań.
WYPOSAŻENIE PRACOWNI
 • Maszyna wytrzymałościowa.
 • Urządzenia wspomagane komputerowo:
  - wagosuszarka firmy Mettler
  - przyrząd do pomiaru przewodnictwa ciepła
  - urządzenie do pomiaru przepuszczalności powietrza
 • Przyrządy znormalizowane do badania właściwości
  skór wyprawionych i tworzyw skóropodobnych.
©1924-2018 KTP UE Kraków