Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

LABORATORIUM TOWAROZNAWSTWA
ARTYKUŁÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH

PROWADZONE ZAJĘCIA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
 • Kompleksowe badania jakościowe wyrobów włókienniczych i odzieżowych.
 • Wyznaczanie składu surowcowego towarów tekstylnych.
 • Badania i ocena surowców włókienniczych.
 • Badania strukturalne wyrobów.
 • Oznaczanie trwałości wybarwień w tkaninach oraz gotowych wyrobach.
 • Oznaczanie przewiewności, wodochłonności oraz higroskopijności wyrobów tekstylnych.
 • Badania wpływu środków piorących oraz antyelektrostatycznych na właściwości użytkowe.
 • Badania zmian właściwości odzieży w procesie prania i konserwacji.
 • Towaroznawcze ekspertyzy jakościowe towarów włókienniczych na potrzeby
  Polubownych Sądów Konsumenckich, Urzędów Celnych oraz organizacji konsumenckich.
©1924-2018 KTP UE Kraków