Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr hab. Stanisław HORNIK
PROFESOR UEK
(12) 293-78-48, 293-78-78 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE
Narzędzia zarządzania jakością wyrobów przemysłowych. Współczesne problemy ekologiczne związane z wytwarzaniem i użytkowaniem wyrobów przemysłowych. Kształtowanie i ocena jakości sprzętu gospodarstwa domowego. Badania jakości wyrobów emaliowanych i skuteczności zabezpieczeń antykorozyjnych na wyrobach metalowych. Analiza elementów sterowania jakością wyrobów emaliowanych. Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości produktów przemysłowych. Materiałoznawstwo i inzynieria tworzyw mineralnych.
©1924-2019 KTP UE Kraków