Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr Jacek KANIEWSKI
STARSZY WYKŁADOWCA

(12) 293-78-50 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE
Badanie i ocena jakości wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków, tworzyw sztucznych oraz materiałów malarskich. Badanie i ocena trwałości i okresu gwarancji wybranych wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków.
©1924-2019 KTP UE Kraków