Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE
Weryfikacja obowiązaujących i opracowywanie nowych metod badań i oceny jakości wyrobów przemysłu lekkiego. Konstrukcja przyrządów pomiarowych i sposobów badania głównie cech określających komfort użytkowania wyrobów przemysłu skórzanego i włókienniczego.
©1924-2019 KTP UE Kraków