Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład / ćwiczenia

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Bezpieczeństwo produktu w świetle regulacji prawnych. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem produktu. System nadzoru nad bezpieczeństwem wyrobów wprowadzanych na rynek. Obowiązki producentów i dystrybutorów wprowadzających produkt na rynek. Zasady powiadamiania o produktach niebezpiecznych. Informatyczne systemy nadzoru rynku działające na rynku UE (RAPEX) i Polski (HERMES 2). Instrukcje i ogranizacje sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem produktów. Metody oceny bezpieczeństwa produktów (analiza ryzyka) stosowane w wybranych krajach członkowskich UE. Identyfikacja zagrożeń stwarzanych przez produkty podczas ich wytwarzania, używania i utylizacji. Problem chemizacji produktów przemysłowych. Wpływ substancji chemicznych na zdrowie człowieka. Podstawy badań toksykologicznych. Parametry determinujące bezpieczeństwo wybranych produktów przemysłowych. Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych różnych branż. Znakowanie produktów bezpiecznych i niebezpiecznych. Ekoznakowanie i jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego produktów nieżywnościowych.©1924-2018 KTP UE Kraków