Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

INŻYNIERIA JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH
programy wykładów i ćwiczeń, wykaz literatury

FORMY NAUCZANIA

INŻYNIERIA JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Cechy jakościowe wyrobów. Wybór cech diagnostycznych. Metody normalizacji cech. Stopniowanie ważności cech. Analiza czynników kształtujących jakość i możliwości ilościowego szacowania ich poziomu jakości. Kompleksowa analiza jakości wyrobów przemysłowych z uwzględnieniem metod relatywizacji bezwzględnych stanów jakościowych.INŻYNIERIA JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH - WYKŁAD
 • Przedmiot, zakres i zadania inżynierii jakości wyrobów przemysłowych.
 • Podstawowe pojęcia i wybrane metody inżynierii jakości wyrobów przemysłowych.
 • Interpretacja parametrów stanu wybranych wyrobów przemysłowych.
  Wymagania jakościowe. Ocena instrumentalna i organoleptyczna.
  Metody relatywizacji bezwzględnych stanów jakościowych.
 • Wyliczanie wyróżników kryterialnych.
 • Klasy jakości wyrobów przemysłowych.
 • Stopniowanie ważności kryteriów jakości
  na przykładzie wybranych wyrobów przemysłowych.
 • Dobór kryteriów jakości, wyznaczanie przedziałów zmienności,
  określenie stanów pożądanych na wybranych przykładach.
 • Kompleksowa analiza jakości wyrobów przemysłowych.
 • Problematyka doboru kryteriów jakości.
 • Kryterialne wzorce jakości. Umowne wzorce jakości.
 • Odbiory jakościowe w ujęciu metod inżynierii jakości.
 • Różnicowa modyfikacja średniej.
 • Jakość zbiorcza i znamiona jakości.
 • Uśredniona jakość transformowana.


INŻYNIERIA JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH - ĆWICZENIA
 • Analiza przymiotów jakości na wybranych przykładach.
 • Stopniowanie ważności przymiotów jakości.
 • Wybór i analiza kryteriów jakości.
 • Badanie kryteriów jakości.
 • Relatywizacja stanów bezwzględnych i wyników ocen w stany względne.
 • Wyznaczanie kompleksowej jakości.
 • Oznaczanie klas jakości.


INŻYNIERIA JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH - LITERATURA
 • Kolman R.: "Inżynieria jakości", PWN, Warszawa 1992.
 • Tkaczyk S.: "Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa",
  Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2000.
©1924-2018 KTP UE Kraków