Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

METODY OCENY JAKOŚCI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład / ćwiczenia

KSZTAŁTOWANIE I OCENA JAKOŚCI PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Jakość produktu i jakość procesu. Cechy jakościowe i metody wyboru cech. Szacowanie wartości cech. Metody ekspertów i metody laboratoryjne. Analiza ważności cech diagnostycznych. Metody normalizacji (relatywizacji) cech. Analiza czynników kształtujšcych jakość i możliwość ilościowego szacowania jakości. Projekt wzorca obiektywnej oceny jakości wyrobu. Wzorcowe i bezwzorcowe modele oceny. Kompleksowa analiza jakości wyrobu przemysłowego w danej grupie asortymentowej. Wpływ obiektywnej oceny na kształtowanie jakości produktu przemysłowego.©1924-2018 KTP UE Kraków