Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

ROLA TOWAROZNAWCY W ROZPATRYWANIU REKLAMACJI
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład

ROLA TOWAROZNAWCY W ROZPATRYWANIU REKLAMACJI - OPIS PRZEDMIOTU
Źródła i przyczyny reklamacji. Problematyka reklamacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Spór o jakość. Reklamacje między podmiotami gospodarczymi. Procedura rozpatrywania reklamacji konsumenckich. Podstawowe zasady sporządzania towaroznawczej ekspertyzy jakościowej.ROLA TOWAROZNAWCY W ROZPATRYWANIU REKLAMACJI - LITERATURA

  • Jawłowska A., Ruch konsumentów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej, Opracowanie raportów narodowych sfinansowane ze środków programu PHARE FIESTA II
©1924-2019 KTP UE Kraków