Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład / ćwiczenia

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM - OPIS PRZEDMIOTU
Zarządzanie projektami. Harmonogramowanie zadań. Projektowanie procesów. Karty przebiegu. Projektowanie dla jakości (QFD, DoE). Zastosowanie planowania eksperymentów do optymalizacji jakości (metoda Taguchi, Shainina). Nowoczesne metody doskonalenia procesu oparciu o planowany eksperyment. Analiza i interpretacja danych z procesów. Analiza struktury i miar zmienności w procesie. Statystyczna kontrola odbiorcza. Karty kontrolne do oceny liczbowej oraz do oceny alternatywnej. Karty kontrolne w monitorowaniu procesu. Wskazniki zdolności procesów i maszyn. Zarządzanie zdolnością produkcyjną. Alokacja zasobów (programowanie liniowe). Analiza niezawodności (FMEA). Analiza systemów pomiarowych. Jakość pomiarów (%R&R). Statystyczne, graficzne i tekstowe opracowanie oraz analiza wyników badań. Wykorzystanie technik informatycznych w analizie i ocenie poziomu jakości wyrobów. Struktura informacyjna systemu produkcyjnego. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami.©1924-2019 KTP UE Kraków