Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

WYROBY TEKSTYLNE NOWEJ GENERACJI
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład

WYROBY TEKSTYLNE NOWEJ GENERACJI - OPIS PRZEDMIOTU
Światowe tendencje w produkcji włókien i wyrobów włókienniczych. Włókna techniczne: rodzaje, właściwości i zastosowanie. Włókna dla tekstyliów medycznych. Tekstylia dla sportu. Inteligentne wyroby włókiennicze. Tekstylia a zdrowie człowieka. Problemy ekologiczności tekstyliów na etapie wytwarzania, użytkowania i utylizacji. Rodzaje znaków ekologicznych. Kryteria oceny ekologiczności wyrobów włókienniczych.

WYROBY TEKSTYLNE NOWEJ GENERACJI - LITERATURA
  • Bieżące wydania wydawnictw ciągłych.
©1924-2019 KTP UE Kraków