Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE TWORZYW SKÓROPODOBNYCH
wykład do wyboru

FORMY NAUCZANIA
wykład

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE TWORZYW SKÓROPODOBNYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Rys historyczny, trendy rozwojowe. Postęp technologiczny. Klasyfikacja asortymentowa i jakościowa. Charakterystyka struktury. Właściwości mechaniczne i higieniczne. Odporność na starzenie, związki chemiczne i czynniki atmosferyczne. Komfort i higiena użytkowania wyrobów z tworzyw skóropodobnych. Badania i ocena jakości.WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE TWORZYW SKÓROPODOBNYCH - LITERATURA

  • Duda I., Marcinkowska E., Towaroznawstwo wyrobów skórzanych i futrzarskich,
    AE w Krakowie, Kraków 2001.
  • Duda I., Zamienniki skór naturalnych, AE w Krakowie, Kraków 1988.
  • Tworzywa skóropodobne, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1973.
©1924-2019 KTP UE Kraków