Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

METODYKA POBIERANIA PRÓBEK TOWAROWYCH
wykład do wyboru

PROWADZĄCY
dr Jacek Kaniewski
FORMY NAUCZANIA
wykład

METODYKA POBIERANIA PRÓBEK TOWAROWYCH - OPIS PRZEDMIOTU
Cele i zasady pobierania próbek, ustalanie wielkości próbek, metody pobierania próbek, sprzęt do pobierania próbek, normy opisujące pobieranie próbek, dokumentacja, aspekty prawne i organy państwowe upoważnione do pobierania próbek, pobieranie próbek w kontroli jakości, pobieranie próbek w praktyce celnej, charakterystyka pobierania próbek wybranych produktów przemysłowych, charakterystyka pobierania próbek wybranych produktów żywnościowych.METODYKA POBIERANIA PRÓBEK TOWAROWYCH - LITERATURA

  • Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, Normy.
©1924-2019 KTP UE Kraków