Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr hab. Stanisław HORNIK
PROFESOR UEK
(12) 293-78-48, 293-78-78 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

PUBLIKACJE   2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998

  2012

 • Hornik S.Zarządzanie projektami podczas wdrażania metodologii Six Sigma, Monografia pod red. Sikora T., Giemza M., Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, 554 – 576.
 • Hornik S., Reklama jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów na rynku wybranych artykułów nieżywnościowych, Monografia „Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej” pod red. Zieliński R., Żuchowski J., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012, 11 – 18.
 • Hornik S., Wolak A., Ecological problems related to dangerous waste, 18 IGWT Symposium “TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE: A COMMODITY SCIERNCE$ PERSPECTIVE, Edited by Robertto Merli, IGWT AISME, Roma 2012, ENEA ROMA TRE, ISBN 978-88-8286-269-5, udział 50%.


 • 2011

 • Hornik S., Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Polsce, Janusz Gołota (red.), Zeszyty Naukowe XXV ISSN 0860-9608, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2011, 379 – 391.
 • Hornik S., Reasons for change preferences in domestic cookware market and current trends in the field, Zenon Foltynowicz, Joanna Witczak (red.), Current trends in commodity science. Environmental and market research, ZN nr 216, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, 163 – 171.
 • Hornik S., Current trends in packaging cosmetic products and attitudes of their customers, Henryk Szymusiak, Natalia Czaja-Jagielska (red.), Current trends in commodity science. Packaging and Product Quality Management, ZN nr 217, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, 17 – 26.


 • 2010

 • Hornik S., Modern means of improving ecological damages caused by industrial activities, ZN UEP nr 160 “Selected Quality Problems”, Poznań 2010, 166-174.
 • Hornik S., Psychosocial aspects of quality management, ZN UEP nr 159 “Current Trends in Commodity Science. General Quality Problems”, Poznań 2010, 74 – 82.
 • Hornik S., Ocena możliwości wykorzystania metodologii six sigma w polskich przedsiębiorstwach, ZN UEK, Kraków 2010, 831, 5-16.
 • Hornik S., Effect of heavy metals on human and ecosystems,Abstracts of the V. International Conference “Role of science of commodities in quality management in knowledge based economy” – Commodity science – research and practice, Technical University in Radom, September 15-17, 2010, 6-7, Radom, Poland.
 • Hornik S., Health safety of synthetic materials, Abstracts of the V. International Conference “Role of science of commodities in quality management in knowledge based economy” – Commodity science – research and practice, Technical University in Radom, September 15-17, 2010, 60, Radom, Poland.
 • Hornik S., Wpływ metali ciężkich na człowieka i ekosystem, Monografia pod red. Żuchowski J., Zieliński R., „Ekologiczne aspekty jakości towarów”, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, 23-33.
 • Hornik S., Bezpieczeństwo zdrowotne tworzyw syntetycznych, Monografia pod red. Żuchowski J., „Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych”, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010, 11-23.
 • Hornik S., Effect of minerals on the quality of cosmetic products, Monografia pod red. Plesea D., Olaru M., Dinu V., “Facing the challenges of the Future. Excelence in business and commodity science”, Wydawnictwo Academy of Economic Studies in Bucharest, Bucuresti 2010, Romania, II, 941-946.
 • Hornik S., Wpływ metali ciężkich na człowieka i ekosystem, [w:] Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Ekologiczne aspekty jakości towarów. Radom, Wydawnictwo: Naukowe ITE – PIB, 2010, Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Ekologiczne aspekty jakości towarów. Radom, Wydawnictwo: Naukowe ITE – PIB, 2010, 23 – 33.
 • Hornik S., Bezpieczeństwo zdrowotne tworzyw syntetycznych, [w:] Jerzy Żuchowski (red.), Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych. Radom, Wydawnictwo: Naukowe ITE – PIB, 2010, 11 – 23.


 • 2009

 • Hornik S., Psychological aspects of quality management, Book of Abstracts of the 10-th International Commodity Science Conference IGWT “Current Trends in Commodity Science, Poznań University of Economics, 17 – 18, 2009, p.13.
 • Hornik S., Modern means of improving ecological damages caused by industrial activities, Book of Abstracts of the 10-th International Commodity Science Conference IGWT “Current Trends in Commodity Science, Poznań University of Economics, 17 – 18, 2009, p. 146.


 • 2008

 • Hornik S., Niskopoziomowa analiza tekstu metod± badania preferencji konsumenckich, Wyd. AE w Poznaniu, Monografia Towaroznawstwo - opakowania - logistyka pod redakcj± Z.Foltynowicza, J.Jasiczaka i G.Szyszki, Poznań 2008, 128 - 136.
 • Hornik S., Wpływ wdrożenia systemu zapewnienia jako¶ci na zmiany kulturowe przedsiębiorstwa, Wyd. UEK, Monografia Koncepcje zarządzania jako¶ci±. Do¶wiadczenia i perspektywy pod redakcją T.Sikory, Kraków 2008, 367 - 372.
 • Hornik S., Uci±żliwa działalno¶ć przemysłowa a stan ¶rodowiska naturalnego, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju pod redakcj± J.Żuchowskiego, Radom 2008, 113 - 117.
 • Hornik S., Górka J., Wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych do produkcji narzędzi ogrodniczych i budowlanych, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia Jako¶ć i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju pod redakcj± J.Żuchowskiego, Radom 2008, 408 - 412.
 • Hornik S., Noxiousness of production activity and the condition of environment, Abstracts: IV International Conference Role of science of commodities in quality management in knowledge - based economy, Technical University of Radom, Radom 2008, 11.
 • Hornik S., Górka J., Using of plastics waste in production of garden and building tools, Abstracts: IV International Conference Role of science of commodities in quality management in knowledge - based economy, Technical University of Radom, Radom 2008, 58.


 • 2007

 • Hornik S., The utilization of quality managing rules in small and medium companies in Poland, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2007, tom I, 416-421.
 • Hornik S., The quality and significance of eco-fuel, Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2007, tom I, 422-428.
 • Hornik S., Dziura J., Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie, ZN AE Kraków 2007, 745, 13-26, udział 50 %.


 • 2006

 • Hornik S., Orzeł M., Innowacyjne trendy przy wytwarzaniu puszek metalowych, Monografia - Innowacyjno¶ć w kształtowaniu jako¶ci wyrobów i usług pod redakcj± J. Żuchowskiego, Politechnika Radomska - PAN Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jako¶ci, Radom 2006, 592 - 596.
 • Hornik S., Innowacyjno¶ć w technologii emalierskiej a jako¶ć wyrobów emaliowanych, Monografia - Innowacyjno¶ć w kształtowaniu jako¶ci wyrobów i usług pod redakcj± J. Żuchowskiego, Politechnika Radomska - PAN Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jako¶ci, Radom 2006, 718 - 722.
 • Hornik S., Zmiany w zastosowaniu i metodach badania wyrobów z metali szlachetnych, ZN AE Kraków 2006, 718, 65 - 76.
 • Hornik S., Badanie mikroporowato¶ci powłok emalii szklistych, Ochrona przed Korozj±, 2006, 11, 73 - 77.
 • Hornik S., Możliwo¶ci sterowania antykorozyjnymi cechami emalii szklistych, Ochrona przed Korozj±, 2006. 11 78 - 82.
 • Hornik S., Szakiel J., Tworzenie i znaczenie wybranych narzędzi w procesowym zarz±dzaniu jak¶ci±, ZN AE Kraków 2006, 718, 77 - 90.
 • Hornik S., Zadowolenie klienta jako główny cel zarz±dzania jako¶ci±, Materiały V Konferencji Naukowej, AE Kraków, 2006, 203-207.
 • Hornik S., Usage of plastics in medicine, Proceedings of the 15th Symposium of IGWT "Global Safety of Commodity and Enviroment. Quality of Life", Kiev - Ukraine 2006, II, 1241 - 1248.
 • Hornik S., Effectiveness of Internet advertising of products and services, Proceedings of the 15th Symposium of IGWT "Global Safety of Commodity and Enviroment. Quality of Life", Kiev - Ukraine 2006, II, 1384 - 1389.
 • Hornik S., Manufacturing of high quality goods as an effective method for competition and economic development, Tenth Scientic Conference with International participation - The Quality of Commodities - Problems and Prospects, Varna (Bulgaria) 2006, 88 - 95.
 • Hornik S., Contemporary trends in research concerning metal packages, XXII Congresso Nationale die Merceologia, Roma ( Italy) 2006.
 • Hornik S., Orzeł M., Innovative trends by producing metal cans, III International Conference-Role of science of commodities in quality management in knowledge-based economy, Technical University of Radom, Radom 12-13 October 2006, Abstracts, 42-43.
 • Hornik S., Technology vs. the quality of enamel products creativity in the enamel, III International Conference-Role of science of commodities in quality management in knowledge-based economy, Technical University of Radom, Radom 12-13 October 2006, Abstracts, 50-51


 • 2005

 • Hornik S., Consumers attitudes at the market of enameled products, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2005, 1, 338-344.
 • Hornik S., Kaniewski J., Consistency of consumers opinions in polls, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2005, 1, 345-352.
 • Hornik S., Guidelines, sense and procedure of grouping the wide assortment of goods produced by using given technique in homogeneous concentrations as regards quality, Journal of Commodity Science- Rivista di Merceologia, 2005,vol. 44, 1, 35-48.
 • Hornik S., Zmiana preferencji na rynku naczyń domowych, Monografia naukowa z cyklu " Techniczne i ekonomiczne aspekty jako¶ci" - Jako¶ć w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, SGH W-wa 2005, 432-439.
 • Hornik S., Kaniewski J., Zastosowanie procesu hierarchii analitycznej do oceny ważno¶ci kryteriów jako¶ci wybranych towarów, Monografia naukowa z cyklu " Techniczne i ekonomiczne aspekty jako¶ci" - Jako¶ć w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, SGH W-wa 2005, 260-266.
 • Hornik S., Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego według norm krajowych i norm Unii Europejskiej, ZN AE Kraków, 2005, 685, 55-66.


 • 2004

 • Hornik S., Wybrane narzędzia zarz±dzania jako¶ci± wyrobów emaliowanych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowej pt. "Narzędzia jako¶ci w doskonaleniu i zarz±dzaniu jako¶ci±" pod redakcj± T. Sikory, AE Kraków, 2004, 234-237.
 • Hornik S., Emaliowany sprzęt gospodarstwa domowego jako przykład wyrobów spełniaj±cych współczesne wymagania ekologiczne, Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejsk±, pod redakcj± J. Żuchowskiego, Politechnika Radomska - PAN Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jako¶ci, Radom 2004, 428-431.
 • Hornik S., Enameled household equipment as an example of products fulfilling contemporary ecological requirements- Summary, II International Conference "Role of science of commodities in quality management in knowledge -based economy -Science of commodities and integration with European Union, Radom University of Technology, Radom 2004, 34.
 • Hornik S., Projektowanie jako¶ci wyrobów emaliowanych, Towaroznawcze Problemy Jako¶ci-Polish Journal of Commodity Science, PTT-PAN, Radom 2004, 1, 125-136.


 • 2002

 • Hornik S., Studium kształtowania jako¶ci wyrobów emaliowanych, AE Kraków, ZN. Seria Specjalna: Monografie Nr 149, Kraków 2002, stron 147.
 • Hornik S., Reuse of aluminium package foil wastes in production of paints and testing the usage parameters of such products, Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, The Poznań University of Economics Publishing House, Poznań 2002, vol.II, s.751-756.
 • Hornik S., Grupowanie wyrobów w jednorodne skupienia metod± obniżenia kosztów zapewnienia jako¶ci tych wyrobów, Materiały III Konferencji Naukowej z cyklu " Jako¶ć wyrobów w gospodarce rynkowej", AE Kraków, 2002, 215-218.


 • 2001

 • Hornik S.: Wysoka jako¶ć szans± uzdrowienia przemysłu emalierskiego, Problemy Jako¶ci 2001, nr 5, s. 39-41
 • Hornik S., The possibilities of producing healthy food by using empanelled apparatus, Procedings of the 13th IGWT Symposium, Maribor 2001, s. 597-601.


 • 1999

 • Hornik S., The preferences of users in the matter of quality of enamel products, Proceedings of the 12th IGWT, Symposium 1999, tom 1, s. 393-397.


 • 1998

 • Hornik S.: Wybrane problemy emaliowania bojlerów, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1998, nr 505, s. 23-30.
 • Hornik S., Realno¶ć spełnienia jako¶ciowych oczekiwań użytkowników wyrobów emaliowanych, Materiały II Konferencji pt.: "Jako¶ć w gospodarce rynkowej", AE, Kraków 1998, s. 286-287.
©1924-2018 KTP UE Kraków