Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

dr inż. Piotr PRZYBEK
ADIUNKT

(12) 293 78 30 |
konsultacje | harmonogram
facebook | twitter | google–
PROWADZONE ZAJĘCIA

    PATENTY ZGŁOSZONE

  • Zgłoszenie P-354296 z 06.06.2002, Sposób wytwarzania materiałów termoizolacyjnych z odpadów poli(tereftalanu etylenu) - PET, Politechnika Krakowska, Kraków, PL. Twórcy: Pielichowski J., Polaczek J., Przybek P.
©1924-2018 KTP UE Kraków