Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

WITAMY NA STRONACH
KATEDRY TOWAROZNAWSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego to najstarsza (powołana w 1924 roku) i największa jednostka organizacyjna Wydziału Towaroznawstwa, w której zatrudnionych jest obecnie 15 osób, w tym 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 starszy specjalista, 3 specjalistów i 1 starszy technik, kierowana przez prof. UEK, dr hab. Stanisława Hornika.

Pracownikami Katedry byli twórcy i główni teoretycy nauk towaroznawczych, znani w kraju i za granic±, twórcy i działacze polskiego i międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawczego. Najwybitniejsze postaci w¶ród nich to prof. Mieczysław Mysona, rektor i doktor h.c. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. dr hab. Wiesław Nalepa, Dyrektor Instytutu Towaroznawstwa, V-ce Prezydent IGWT oraz prof. dr hab. Ignacy Duda wieloletni Dyrektor Instytutu Towaroznawstwa, Dziekan Wydziału, członek CKK, odznaczony Medalem "Signum Gratiae" AE w Krakowie.

 
NASZE LABORATORIA

CHEMICZNE 1
METALOWE 2
WŁÓKIENNICZE 3
SKÓRZANE 4
SENSORYCZNE 5
KOMPUTEROWE 6
©1924-2019 KTP UE Kraków