Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ul. Henryka Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków, Polska  
tel.: (12) 293 78 68 | tel./fax: (12) 294 53 57  
internet: http://www.tktp.uek.krakow.pl  
e-mail:  


Towaroznawstwo

TyGRyS

prof. dr hab. Ewa MARCINKOWSKA

(12) 293-78-33 |
konsultacje | harmonogram
PROWADZONE ZAJĘCIA

 

Baza

(54) Tytuł

Kod Zgł

(21) Numer zgłoszenia

(22) Data zgłoszenia

Kod Ochr

(11) Numer prawa wyłącznego

(51) Klasyfikacja MKP

Data publikacji BUP

WYN

SPOSOB POMIARU CIEPLOCHRONNOSCI MATERIALOW

A1

265257

16-04-1987

G01N / A

10-11-1988

WYN

Urządzenie do badania ciepłochronności materiałów

A1

265761

15-05-1987

B1

159716

G01N25/18 G01N33/44

24-11-1988

WYN

Sposób badania właściwości higienicznych materiałów

A1

295377

21-07-1992

B1

168744

G01N25/18 G01N33/00

24-01-1994

WYN

Układ do równoczesnego pomiaru zmiany masy i właściwości elektrycznych materiałów

A1

300553

28-09-1993

B1

171394

G01G19/413 G01N27/00

03-04-1995

WYN

Układ pomiarowy zmian masy i właściwości elektrycznych materiałów

A1

300554

28-09-1993

B1

171385

G01G19/413 G01N27/00

03-04-1995

WYN

Układ do jednoczesnego pomiaru zmian masy i właściwości elektrycznych materiałów

A1

300555

28-09-1993

B1

171392

G01G19/413 G01N27/00

03-04-1995

WYN

Sposób grawimetrycznego wzorcowania wartości wielkości elektrycznych jako funkcji wilgotności materiału

A1

300556

28-09-1993

B1

171405

G01G19/413 G01N27/00

03-04-1995

WYN

Urządzenie do badania właściwości higienicznych materiałów kapilarno-porowatych, stosowanych zwłaszcza do wyrobu odzieży i obuwia

A1

318224

29-01-1997

B1

181266

G01N25/18 G01N33/36 G01N33/44

03-08-1998

WYN

Sposób badania przepuszczalności pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych

A1

325000

25-02-1998

B1

186267

G01N33/00 G01N7/10 G01N33/44

30-08-1999

WYN

Układ do badania przepuszczalności powietrza przez materiały kapilarno-porowate, używane zwłaszcza do wyrobu odzieży i obuwia

A1

334409

13-07-1999

B1

192157

G01N15/08 G01N33/36 G01N33/44

15-01-2001

WYN

System do pomiaru oporu cieplnego płaskich materiałów izolacyjnych

A1

352503

26-02-2002

B1

201428

G01N25/18 G01N33/00

08-09-2003

WYN

Sposób pomiaru przepuszczalności i sorpcji pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych

A1

358438

24-01-2003

B1

202146

G01N7/10 G01N15/08 G01N33/36 G01N33/44

11-08-2003

WYN

Urządzenie do badania przenoszenia masy w materiałach kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych

A1

358439

24-01-2003

B1

201024

G01N15/08 G01N25/18 G01N33/36 G01N33/44

26-07-2004

WYN

Sposób badania mikroklimatu tworzonego z udziałem materiałów ubioru i obuwia, w warunkach nieizotermicznych

A1

379086

02-03-2006

G01N33/36 G01N7/14 D06H3/00

03-09-2007

WYN

Sposób badania wpływu materiałów ubioru i obuwia na mikroklimat , z zastosowaniem warunków symulacji

A1

379087

02-03-2006

D06H3/00 G01N33/36 G01N25/00

03-09-2007

WYN

Sposób badania materiałów hydrofilowych dla oceny ich przydatności w ubiorze

A1

383299

10-09-2007

G01N33/36 G01N25/18

16-03-2009

WYN

Urządzenie do pomiaru parametrów cieplnych materiałów

A1

394474

07-04-2011

G01N25/18

10-10-2011

WYN

Urządzenie do pomiaru parametrów cieplnych materiałów o wilgotności różnej od równowagowej

A1

396409

22-09-2011

 

©1924-2018 KTP UE Kraków